Zorgvergoeding

Wat te doen als u een factuur heeft ontvangen

Oogkliniek Drechtsteden is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegelaten instelling voor medisch specialistische zorg en voldoet daarmee aan alle door de overheid gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast is Oogkliniek Drechtsteden in het bezit van het ZKN keurmerk voor zelfstandige klinieken.

Oogkliniek Drechtsteden heeft nog geen betaalovereenkomsten met alle zorgverzekeraars. Wij kunnen derhalve niet altijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren maar zullen in sommige gevallen u de factuur sturen. Deze factuur declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars waarbij wij wel rechtstreeks kunnen declareren zijn ASR, DSW, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis.

Wat is belangrijk voor u om te weten?

  • Dat wij geen contracten hebben met de zorgverzekeraars heeft voor u geen nadelige financiële gevolgen.
  • Wij nemen genoegen met het restitutiebedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt.
  • U bent bij ons niet duurder uit dan wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener zou zijn gaan.
  • Vergoedt uw zorgverzekeraar minder dan het factuurbedrag dan nemen wij het bedrag dat staat vermeld onder het kopje eigen bijdrage voor onze rekening.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)

Ongeacht of wij wel of geen contracten hebben met zorgverzekeraars, facturen voor medisch specialistische zorg worden altijd geheel of gedeeltelijk verrekend met uw wettelijk eigen risico en indien van toepassing met uw vrijwillig eigen risico.

Gezien de grote hoeveelheid verschillende zorgverzekeraars en polissen is het niet mogelijk om per polis uitleg te geven. Daarom hebben wij onderstaand onze basisregels genoteerd die ook toepasbaar zouden moeten zijn op uw polis. Blijft het voor u onduidelijk dan kunt u contact opnemen met Angeline de Klerk (078) 200 12 75. Angeline werkt van maandag t/m donderdag. Op vrijdag of tijdens afwezigheid van Angeline wordt dit telefoonnummer doorverbonden met een van haar collega’s die uiteraard ook uw vraag kan beantwoorden.

Belangrijk:

  • Uw zorgverzekeraar is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht minimaal het restitutiebedrag te vergoeden. Dit kan minder dan 75% van het ons tarief zijn. Zie de link naar de NZa onder aan deze pagina.
  • Wij zijn niet duurder dan een gecontracteerde zorgverlener.
  • U betaalt ons de factuur nadat de zorgverzekeraar de vergoeding aan u heeft overgemaakt. U hoeft de factuur niet eerst zelf voor te schieten.

Wat gaat u doen als u een factuur heeft ontvangen:

1. U declareert de ontvangen factuur bij uw zorgverzekeraar. Ieder zorgverzekeraar heeft daar voor zijn eigen methode.
2. U wacht tot u een brief, een overzicht of een bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. Op het overzicht zullen onderstaande begrippen staan.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)

De factuur zal geheel of gedeeltelijk worden verrekend met uw eigen risico. Omdat u zelf de factuur aan ons betaalt zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico met het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico verlagen maar niet bij u in rekening brengen. Dat betaalt u aan ons.

Eigen Bijdrage of Niet Vergoed

Omdat wij geen contracten hebben zal uw zorgverzekeraar wellicht niet alles vergoeden een derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage of niet vergoed”. Dit bedrag nemen wij voor onze rekening. U heeft dus geen nadelige financiële gevolgen omdat u voor ons heeft gekozen.

Vergoeding aan u door uw zorgverzekeraar

Het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u overmaakt maakt u, nadat u het bedrag heeft ontvangen, aan ons over. U hoeft het factuur bedrag dus niet eerst voor te schieten.

3. U maakt aan ons het door u ontvangen bedrag vermeerderd met het op het overzicht ingehouden eigen risico bedrag aan ons over.

Wij begrijpen dat bovenstaande voor uw verwarrend kan zijn. Daarom hebben wij enkele rekenvoorbeelden gemaakt.

4. U betaalt onze factuur nadat u bovenstaande berekening hebt gemaakt. U hoeft de factuur dus niet eerst zelf voor te schieten.

Wij vragen u wel, mocht u minder overmaken dan het factuurbedrag, om het overzicht waaruit blijkt wat de vergoeding van de zorgverzekeraars is, naar ons te sturen.

Dit kan per e-mail: admin@oogkliniekdrechtsteden.nl
of per post naar: OKD
Veerpromenade 22
3353 HG te Papendrecht

Bekijk onderstaande link naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) inzake de vier belangrijkste vragen over niet gecontracteerde zorg en informatie over uw eigen risico.

Lees meer info over zorgvergoeding op www.nza.nl.
Lees meer info over eigen risico op www.nza.nl.