Werking van het oog

Brekingsafwijkingen

Als het brandpunt van de lichtstralen niet precies op het netvlies ligt, is er sprake van een brekings- of refractieafwijking. Met een ooglaserbehandeling of lensimplantatie kunnen op een veilige manier onder meer de volgende brekingsafwijkingen effectief worden gecorrigeerd.

• bijziendheid (u heeft minglazen);
• verziendheid (u heeft plusglazen);
• cilindrische afwijkingen (u heeft, naast min- of plusglazen, ook cilinderglazen nodig);
• ouderdomsverziendheid (u heeft een leesbril nodig).

Daarnaast zijn veel onvolkomenheden en littekenweefsel op het hoornvlies met de ooglaser te corrigeren wanneer wordt gekozen voor een individueel behandelingspatroon. In veel gevallen wordt hierdoor het zicht positief beïnvloed.

Soorten brekingsafwijkingen

Bij mensen die zonder optische hulpmiddelen onder alle omstandigheden scherp zien, wordt het beeld steeds precies op het netvlies geprojecteerd. Als u tot deze groep behoort, zijn uw ogen altijd in staat zich automatisch in te stellen op alles waar u naar kijkt. Zo niet, dan is bij u sprake van een brekingsafwijking. Brekingsafwijkingen zijn meestal (dus niet altijd) te corrigeren met een bril of contactlenzen.

myopieBijziendheid (myopie)

Lukt het automatisch instellen niet voor objecten die zich op enige afstand van u bevinden, dan bent u bijziend. Het beeld wordt in dat geval voor het netvlies geprojecteerd. Daardoor ziet u in de verte niet scherp. Bijziendheid is te corrigeren met negatieve brillenglazen of contactlenzen.

hypermetropieVerziendheid (hypermetropie)

U bent verziend als u problemen heeft met dichtbij zien (zoals lezen). Beelden van nabijgelegen objecten worden dan achter het netvlies geprojecteerd, zodat u deze wazig ziet. Om dit te corrigeren zijn positieve brillenglazen of contactlenzen nodig.

astigmatieCilindrische afwijkingen (astigmatisme)

Een cilindrische afwijking gaat meestal samen met bijziendheid of verziendheid. Deze afwijking houdt in dat het hoornvlies niet in alle richtingen een gelijke kromming heeft, wat een wazig en vervormd beeld tot gevolg heeft.

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Wordt het lezen zonder bril moeilijk of heeft u voor het lezen een andere sterkte nodig dan voor kijken in de verte, dan is meestal sprake van ouderdomsverziendheid. Dit begint in de regel rond de leeftijd van 45 jaar. Ouderdomsverziendheid is op 2 manieren te verhelpen.

1 Monovision

Dit houdt in dat de oogarts één oog zodanig met de laser corrigeert, dat dit geschikt is om te lezen. Het andere oog corrigeert hij dan om ermee in de verte scherp te zien. Bij ouderdomsverziendheid is dit de enige mogelijkheid om met een ooglaserbehandeling van een leesbril af te komen. Bij het vooronderzoek wordt gekeken of monovision eventueel is aan te bevelen. Vrijwel iedereen die na een positief advies voor deze optie kiest, kan er prima mee overweg. Mocht u echter na de behandeling niet aan de monovision kunnen wennen, dan kunt u het voor lezen gecorrigeerde oog aanvullend laten corrigeren. U ziet dan in de verte zonder hulpmiddelen scherp, maar heeft wel een leesbril nodig.

2 Multifocale implantlenzen (Replacelens)

De tweede mogelijkheid is het implanteren van multifocale implantlenzen. U bent dan voor de verte en voor het lezen niet meer afhankelijk van een bril of contactlenzen.