Protocollen

OLCD besteedt zeer veel aandacht aan kwaliteitszorg. Onze kliniek heeft zich geconformeerd aan de Consensus Refractiechirurgie van het NGRC (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie) en de ZKN-richtlijnen (ZKN=Zelfstandige Klinieken Nederland). Bovendien zijn eigen protocollen ontwikkeld die op tal van punten verder gaan dan wat beide genoemde organisaties eisen.

De inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben na een grondig onderzoek officieel vastgesteld dat OLCD op alle fronten volledig voldoet aan de zeer hoge eisen van deze overheidsinstantie. Daarnaast is OLCD als kliniek al jaren in het bezit van het prestigieuze ZKN-keurmerk, terwijl de eigen oogartsen eveneens al jaren geleden het NOG-keurmerk (NOG= Nederlands Genootschap voor Refractie Chirurgie) hebben gekregen.

Aan de toekenning van het ZKN-keurmerk gaat een zware toetsing door de keuringsorganisatie KIWA vooraf. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medische personeel maken de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie en klanttevredenheid deel uit van het onderzoek. Het NOG-keurmerk wordt uitgereikt aan oogartsen die zich toeleggen op ooglaserbehandelingen en het implanteren van kunstlenzen. Het visitatiesysteem achter het keurmerk kijkt nadrukkelijk naar de kwaliteit van de individuele artsen volgens de normen die door hun beroepsgroep zijn vastgesteld.

Cliëntveiligheid “uw mening telt voor ons”

OoglaserCentrum Drechtsteden is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en door KIWA gecertificeerd onder het ZKN-keurmerk. Dit betekent dat OLCD met en volgens de strengste normen werkt waardoor kwaliteit, cliëntveiligheid en het privacyreglement voortdurend bijzondere aandacht heeft.

Mocht er onverhoopt toch iets zijn waarover u niet tevreden bent, dan nodigt het team van OLCD u uit dit kenbaar te maken. Ook op het gebied van cliëntveiligheid zouden wij graag uw feedback ontvangen. U kan hiervoor de officemanager Jeannette van der Tak aanspreken of een e-mail sturen naar jvandertak@oogkliniekdrechtsteden.nl.

Privacyregelement

OLCD houdt zich vanzelfsprekend aan de Wet op de privacy. Dit betekent dat uw dossier úw eigendom is. Wij zullen dit dossier levenslang bewaren en u kunt het te allen tijde inzien. Als u dat wenst, krijgt u na de behandeling een kopie van het dossier. Uw dossier is alleen toegankelijk voor de oogarts, de optometrist en de officemanager. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. Eventueel medicijngebruik geven wij alleen door aan onze huisapotheker nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.