Procedures

Met uw ogen neemt Oogkliniek Drechtsteden geen enkel risico. Daarom werkt Oogkliniek Drechtsteden volgens een zorgvuldige procedure. Deze bestaat uit vier stappen:

1. Gratis quickscan

Tijdens de 30 minuten durende quickscan vinden verschillende oogmetingen plaats. Daarnaast maken vragen over uw algemene gezondheid, uw werkzaamheden en hobby’s deel uit van het onderzoek. Aan de hand van de metingen en de gezondheidsvragen wordt bekeken wat in uw situatie het best is: een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie. Vervolgens krijgt u mondelinge en schriftelijke informatie over de in overleg met u gekozen behandeling.

2. Uitgebreid vooronderzoek

Als u na de quickscan en het lezen van alle informatie besluit u te laten behandelen, is de volgende stap een vooronderzoek. Hierbij worden de voor de gekozen behandeling benodigde oogmetingen uitgevoerd en de gezondheid van uw ogen verder onderzocht.

3. Behandeling

Een ooglaserbehandeling duurt ongeveer een halfuur voor beide ogen. In totaal bent u maximaal anderhalf uur in de kliniek aanwezig. Na de behandeling kunt u met uw begeleider weer naar huis. Een lensimplantatie duurt ongeveer 40 minuten voor beide ogen. In totaal bent u voor deze behandeling maximaal twee uur in de kliniek aanwezig. Na de behandeling kunt u met uw begeleider weer naar huis.

Soms wordt er gekozen om de ogen met een pauze van minimaal een week te behandelen.

4. Nazorg

De nazorg houdt onder meer verschillende controles in, verdeeld over een jaar. Verder kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de kliniek. Een enkele keer is een nabehandeling nodig. In dat geval duurt het iets langer voordat het gewenste resultaat is bereikt. Afhankelijk van het gekozen servicepakket zijn alle controles en eventuele nabehandeling bij de prijs inbegrepen.

Oogkliniek Drechtsteden kent geen wachtlijst. Uiteraard moet uw behandeling wel zorgvuldig worden voorbereid. Dat kost tijd. U kunt echter met de voorbereiding beginnen wanneer u wilt.