Onderzoek

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij het OLCD dient u in principe te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:

  • u heeft een goede gezondheid;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • de sterkte van uw bril of lenzen is minstens één jaar stabiel;
  • u heeft geen oogaandoeningen die complicaties kunnen geven bij de behandeling;
  • u mag gedurende een periode van twee maanden voorafgaande aan de ingreep niet zwanger zijn geweest en geen borstvoeding hebben gegeven;
  • de ingreep kan niet plaatsvinden tijdens een periode waarin u ernstige allergieproblemen heeft.

Gratis Quickscan

OLCD biedt u graag een quickscan aan. Deze quickscan is gratis en geheel vrijblijvend! Na dit ca. 30 minuten durende onderzoek weet u precies of u in aanmerking komt voor een behandeling en welke behandeling in uw situatie de geschiktste is. Het is niet onnodig dat u voorafgaande aan de scan enige tijd uw lenzen niet indoet.

Verder krijgt u geen pupilverwijdende druppels in uw ogen, zodat u gewoon zelf met de auto kunt komen. Als u in aanmerking komt voor een ingreep, krijgt u mondelinge en schriftelijke informatie over de geadviseerde behandeling. Maak dus meteen een afspraak! U kunt bellen of het quickscanformulier invullen.

Vooronderzoek

Na een positieve uitkomst van de quickscan is de volgende stap een uitgebreid vooronderzoek. Dit grondige onderzoek is niet gratis. Het duurt ongeveer een uur en dient om te kijken of er geen oogheelkundige beletselen zijn voor een behandeling. Als u lenzen draagt, mag u deze vóór het onderzoek gedurende twee (bij zachte lenzen) of vier weken (bij harde lenzen) niet indoen. Is laatstgenoemde termijn voor u bezwaarlijk, dan kunt u wellicht gedurende twee van de vier weken zachte lenzen dragen. Aan de twee weken dat u in het geheel geen lenzen mag dragen, valt echter niet te ontkomen.

In verband met het indruppelen van uw ogen, kunt u het best met een begeleider komen en een zonnebril meenemen. De toegediende druppels zorgen namelijk voor het verwijden van de pupillen, waardoor u last kunt hebben van licht en het niet verantwoord is auto te rijden. Naast het meten van de sterkte, worden uw ogen oogheelkundig onderzocht.

U krijgt verder vragen voorgelegd over uw algemene gezondheid. Als u medicijnen gebruikt, adviseren wij u een overzicht hiervan mee te nemen. Komt u in aanmerking voor een ooglaserbehandeling, dan vindt tijdens het vooronderzoek een hierop gerichte oogmeting plaats met geavanceerde apparatuur.

Zo kunnen we vaststellen of een individueel behandelpatroon in uw geval zinvol is. Tot slot wordt de geadviseerde behandeling en het te verwachten resultaat nogmaals met u doorgenomen. Daarna kunt u thuis in alle vrijheid definitief beslissen of u door wilt gaan met de geadviseerde behandeling.