Nazorg

Regelmatige controles

Oogkliniek Drechtsteden vindt een goede nazorg essentieel. Daarom controleren wij uw ogen na de behandeling meerdere malen. De dag na de ingreep bellen wij u en vervolgens vinden op verschillende tijdstippen controles plaats in ons centrum in Papendrecht. Uiteraard zonder bijkomende kosten. Bovendien kunt u tijdens kantooruren altijd contact met ons opnemen als u vragen mocht hebben.

24 uurs bereikbaarheid

Om eventuele ongerustheid te voorkomen, vertellen wij u van tevoren wat u na de behandeling mag verwachten. Mocht u desondanks door bepaalde verschijnselen ongerust worden, dan kunt u altijd meteen contact opnemen met Oogkliniek Drechtsteden. Desnoods ‘s nachts of in het weekend! Hiertoe krijgt u na de ingreep een mobiel telefoonnummer mee. Op deze manier kunnen zo nodig direct maatregelen worden genomen. Gelukkig komt dat zelden voor.

Nabehandeling

In een zeer klein aantal gevallen is een nabehandeling nodig. In dat geval duurt het uiteraard wat langer voordat het gewenste resultaat is bereikt. U ontvangt, indien nodig, gratis (afhankelijk van het gekozen pakket) brillenglazen ter overbrugging. Aan een nabehandeling zijn geen kosten verbonden. Aan een nabehandeling zijn, het eerste jaar, geen kosten verbonden.

Eventuele klachten

Ondanks de grote zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht waarmee de medewerkers van Oogkliniek Drechtsteden te werk gaan, zou u een klacht kunnen hebben. Het is altijd goed deze eerst te bespreken met de betrokken persoon. Mogelijk heeft u elkaar verkeerd begrepen. Komt u er samen niet uit, leg uw klacht dan voor aan de directie van Oogkliniek Drechtsteden. Hij zal er alles aan doen de betreffende kwestie tot uw volle tevredenheid op te lossen. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u ook nog terecht bij de geschillencommissie van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) waarbij Oogkliniek Drechtsteden is aangesloten.