Ooglaserbehandeling of Lensimplantatie (Refractiechirurgie)

De verschillende behandelmethoden waarmee u van uw bril of lenzen verlost kunt worden, behoren tot de zogeheten refractiechirurgie. Dit belangrijke deelterrein van de oogheelkunde biedt tegenwoordig in de vorm van een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie vrijwel altijd een passende oplossing. In principe kan iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar worden geholpen, mits hij of zij aan bepaalde eisen voldoet.

Deze eisen verschillen per behandelmethode. Op welke behandeling de keuze valt, is afhankelijk van meerdere factoren: o.a. leeftijd, bij- of verziend, sterkte, gebruik van een leesbril en de helderheid van de eigen ooglens. Om te bepalen welke behandeling voor u het geschiktst is, vindt uitgebreid vooronderzoek plaats. Op basis daarvan kunnen wij u een volledig op uw situatie toegesneden advies geven.

Alle behandelingen onder een dak

Voor zowel de ooglaserbehandelingen als de lensimplantaties geldt dat de quickscan, het uitgebreide vooronderzoek, de gesprekken met de oogarts, de behandelingen en de nacontroles in het eigen pand van Oogkliniek Drechtsteden in Papendrecht plaatsvinden.

Bij een ooglaserbehandeling of lensimplantatie kunnen tijdens één bezoek aan Oogkliniek Drechtsteden beiden ogen worden behandeld. U bent voor de ooglaserbehandelingen ongeveer anderhalf uur in de kliniek en bij lensimplantaties ongeveer twee uur. Op verzoek kan bij lensimplantaties ook oog voor oog met een tussenpoze van minimaal een week worden behandeld.

Voor de uitvoerige informatie over de behandeling kunt u hier de nieuwe behandelingsinformatie downloaden.