Werking van het oog

Het normale oog

In een normaal oog zonder brekingsafwijkingen (geen bril nodig) worden evenwijdige lichtstralen door het hoornvlies en de ooglens zodanig gebroken, dat zij tot een brandpunt komen op het netvlies. Hierdoor ontstaat een scherp beeld. De cellen van het netvlies zetten dit scherpe beeld om in een signaal dat via de oogzenuw naar de hersenen wordt overgebracht.

Brekingsafwijkingen

Als het brandpunt van de lichtstralen niet precies op het netvlies ligt, is er sprake van een brekings- of refractieafwijking. Er zijn meerdere brekingsafwijkingen mogelijk:
– bijziendheid of myopie (u heeft min-glazen nodig);
– verziendheid of hypermetropie (u heeft plus-glazen nodig);
– cilindrische afwijkingen of astigmatisme (u heeft, naast min- of plus-glazen, ook cilinderglazen nodig;
– ouderdomsverziendheid of presbyopie (u heeft een leesbril nodig).

Bijziendheid (myopie)

In een bijziend oog ligt het brandpunt vóór het netvlies, waardoor het beeld op het netvlies onscherp is. Dit komt doordat de brandpuntsafstand van het oog te kort is of het brekende systeem te sterk. Iemand die bijziend is, ziet dichterbij beter dan in de verte. Het bijziende oog heeft min-glazen nodig. Deze maken het beeld kleiner. Min-glazen zorgen ervoor dat de brandpuntsafstand van het oog langer wordt en het beeld dus scherper.

Verziendheid (hypermetropie)

In het verziende oog ligt het brandpunt van de lichtstralen achter het netvlies, waardoor het beeld op het netvlies onscherp is. Iemand die verziend is, ziet in principe in de verte beter dan dichtbij. Het beeld op het netvlies kan scherper worden gemaakt door met de oogspieren de ooglens bij te stellen (accommodatie). Lukt dit niet (meer), dan heeft het verziende oog plus-glazen nodig. Deze maken het beeld groter. Plus-glazen zorgen ervoor dat de brandpuntsafstand van het oog korter wordt en het beeld dus scherper.

Cilindrische afwijking (astigmatisme)

Astigmatisme komt meestal voor in combinatie met ver- of bijziendheid. Om gewoon scherp te kunnen zien, moet het hoornvlies in alle richtingen een gelijke kromming hebben. Ogen met een astigmatisme hebben in de ene richting een andere kromming dan in de andere. Dit veroorzaakt een wazig en vervormd beeld.

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Presbyopie begint als het lezen moeilijk gaat zonder bril of als voor het lezen een andere sterkte nodig is dan voor in de verte kijken. De ooglens kan dan niet meer zo goed scherpstellen. Dit begint meestal rond de leeftijd van 45 jaar.

Meer informatie over onze ooglaserbehandeling?

Heeft u vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Onze medewerkers geven u graag meer informatie. Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6151524 of stel uw vraag via ons  contactformulier en dan nemen we doorgaans binnen 1 werkdag contact met u op.

Gratis quickscan

Een ooglaserbehandeling is niet altijd mogelijk. Meld u aan voor een gratis quickscan en laat onze oogartsen vaststellen of u in aanmerking komt voor ooglaserbehandeling. Samen komen we tot een behandeling passend bij uw situatie. Wij behandelen alleen wanneer u geen risico loopt. Tijdens de quickscan informeren wij ook over de kosten en mogelijke zorgvergoeding die u kunt krijgen. Als u aangesloten bent bij een Nederlandse zorgverzekering bieden wij u standaard zorgkorting.

Gratis quickscan aanvragen