NZA wachttijden

Per 1 augustus 2018 publiceren wij conform de Regeling wachttijden en wachtijdbemiddeling medisch-specialistische zorg(NR/REG-2127) onze wachttijden via het onderstaande bestand. Het document wordt maandelijks up-to-date gehouden conform het format zoals voorgeschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.