Privacyregelement

OLCD houdt zich vanzelfsprekend aan de Wet op de privacy. Dit betekent dat uw dossier úw eigendom is. Wij zullen dit dossier levenslang bewaren en u kunt het te allen tijde inzien. Als u dat wenst, krijgt u na de behandeling een kopie van het dossier. Uw dossier is alleen toegankelijk voor de oogarts, de optometrist en de officemanager. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. Eventueel medicijngebruik geven wij alleen door aan onze huisapotheker nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.