Eerste bezoek polikliniek

U heeft binnenkort bij Oogkliniek Drechtsteden of Oogkliniek Drechtsteden Privaat een afspraak. Waar heeft u een afspraak voor:

Op deze pagina vindt u alle informatie die u moet weten voor uw bezoek.

 • Uw eerste bezoek aan de oogarts
 • Uw eerste bezoek aan de orthoptist
 • Vervolgbezoek aan oogarts en/of orthoptist
 • Het eerste bezoek van uw kind aan de orthoptist en oogarts
 • Factuur zorgverzekeraar
 • Quickscan
 • Vooronderzoek

Uw eerste bezoek aan de oogarts

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 1. Verwijsbrief van uw huisarts (niet van toepassing als u voor een QUICKSCAN of vooronderzoek komt)
 2. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren
 3. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht
 4. Een begeleider die u weer naar huis brengt

Medicatieoverzicht

Bij uw afspraak in de kliniek is het belangrijk dat de oogarts weet welke medicijnen u gebruikt. Daarom vragen wij aan uw apotheek of wij uw medicijngegevens mogen inzien. Dit kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven aan uw apotheek. Als u dit nog niet heeft gedaan zou u dat dan alsnog willen doen. Hiermee wordt de zorg zo veilig mogelijk gemaakt. U krijgt bericht wanneer er gegevens zijn opgevraagd. Daarbij staat als opvrager de naam van een van onze oogartsen. Dit hoeft niet de oogarts te zijn waar u een afspraak mee heeft.

Waarom een begeleider meenemen.

In bijna alle gevallen wordt bij uw bezoek aan de oogarts uw ogen gedruppeld. Door deze druppels is uw zicht ongeveer 3 uur niet voldoende om zelf naar huis te rijden. Neem daarom een begeleider mee die u weer naar huis brengt.

Noteer thuis vast de vragen die u wilt stellen.

Het is belangrijk om uw bezoek aan de oogarts thuis goed voor te bereiden. Noteer thuis vast uw klachten en de vragen die u de oogarts zou willen stellen. Neem dit lijstje mee naar uw bezoek.

Hoe lang duurt een eerste bezoek bij de oogarts?

Uw bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. U meldt zich eerst bij de balie om u in te schrijven.
Daarna neemt u plaats in de wachtkamer tegenover de balie. Vervolgens wordt u ontvangen door een van de optometristen. Deze optometrist verricht de onderzoeken en oogmeting die de oogarts nodig heeft om een diagnose te kunnen stellen. Als laatste worden de ogen gedruppeld. Deze druppels moeten enige tijd inwerken. De optometrist zal u verzoeken in de wachtkamer plaats te nemen alwaar u een kopje koffie of thee kunt gebruiken. Aansluitend zal de oogarts u binnen roepen.

Hoe lang duurt een vervolg bezoek bij de oogarts?

Uw vervolg bezoek duurt een uur tot anderhalf uur. U meldt zich wederom bij de balie. Daarna neemt u weer plaats in de wachtkamer tegenover de balie. Afhankelijk van de indicatie wordt u ontvangen door de optometrist of wordt u gelijk door de oogarts binnen geroepen.

Uw eerste bezoek bij de orthoptist

Meestal komen volwassenen via de oogarts bij de orthoptist. Als ze specifiek worden doorverwezen naar de orthoptist i.v.m. dubbelzien of andere binoculaire klachten dan worden ze eerst door de orthoptist gezien en daarna altijd nog door de oogarts.

Bent u door de huisarts verwezen dan verzoeken wij u het volgende mee te nemen.

 1. Verwijsbrief van uw huisarts.
 2. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren.
 3. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht.
 4. Een begeleider die u weer naar huis brengt.

Bent u door de oogarts verwezen dan vervallen 1 t/m 4.

Waarom een begeleider meenemen.

In bijna alle gevallen worden bij uw bezoek aan de oogarts uw ogen gedruppeld. Door deze druppels is uw zicht ongeveer 3 uur niet voldoende om zelf naar huis te rijden. Neem daarom een begeleider mee die u weer naar huis brengt. Wij adviseren u daarom een zonnebril of pet mee te nemen naar de afspraak.

Meestal worden de volwassenen niet gedruppeld als ze alleen voor de orthoptist komen.
Als het nodig is om een objectieve refractie (m.b.v. druppels) te doen voor een goede bril meting wordt dit vaak van te voren verteld. De druppels die voor een objectieve refractie gegeven worden zorgen voor een hele dag wazig zien en last van het licht.

Hoe lang duurt een eerste bezoek bij de orthoptist?

Uw bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. U meldt zich eerst bij de balie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer op de eerste verdieping. Vervolgens wordt u door de orthoptist ontvangen. De orthoptist verricht de benodigde onderzoeken en oogmetingen. Tevens worden uw ogen gedruppeld.

Hoe lang duurt een vervolg bezoek bij de orthoptist?

Uw vervolg bezoek duurt een uur tot anderhalf uur. U meldt zich bij de balie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer op de eerste verdieping. Het verloop van dit bezoek is afhankelijk van de eerder gestelde indicatie.

Het eerste bezoek van uw kind aan de orthoptist en oogarts

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen.

 1. Verwijsbrief van uw huisarts of van het consultatie bureau of jeugdarts
 2. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren.
 3. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht.
 4. Zonnebril of petje.
 5. Iets te drinken en/ of te eten
 6. Een speeltje of een knuffel

Hoelang duurt het eerste bezoek aan de orthoptist?

Het eerste bezoek van uw kind aan de orthoptist zal ongeveer anderhalf uur duren. De orthoptist verricht de eerste onderzoeken.. Er wordt dan gekeken met lampjes, boekjes en plaatjes naar de oogstand en de samenwerking van de ogen. Daarna wordt (zo mogelijk) bepaald hoeveel uw kind kan zien.

Om de juiste sterkte van de ogen objectief te kunnen meten worden aansluitend aan deze eerste onderzoeken de ogen van uw kind gedruppeld. Deze druppels moeten minimaal 30 minuten inwerken. Als de druppels zijn ingewerkt zal de orthoptist objectief kijken naar de refractie/oogsterkte voor mogelijke bril afwijking. Na de onderzoeken volgt een conclusie met een advies. Dit kan bestaan uit het dragen van een bril en/of afplakken van 1 oog. De oogarts zal daarna u kind bekijken en de gezondheid van het oog beoordelen.

Oogdruppels

Door de oogdruppels krijgt uw kind last van het licht. Wij adviseren u daarom een zonnebril of petje mee te nemen naar de afspraak. Daarnaast zorgen de druppels voor afwezige accommodatie (scherpstellen van het oog) waardoor het zicht dichtbij wazig zal zijn (in de meeste gevallen). Dit is de volgende dag weer over.

Hoe lang duurt een vervolg bezoek van uw kind aan de orthoptist?

Het vervolg bezoek duur 15 minuten. Behalve als het nodig is om weer te druppelen voor de objectieve refractie (brilmeting). Dit is meestal 1x per jaar. Dan duurt het onderzoek meer dan een uur.

Meer informatie over orthoptie

Voor meer informatie over orthoptie kunt u de onderstaande websites bezoeken.
– www.orthoptie.nl
– www.oogartsen.nl

Factuur zorgverzekeraar

Oogkliniek Drechtsteden heeft nog geen contracten met alle zorgverzekeraars.
Wij kunnen derhalve niet altijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren maar zullen in sommige gevallen u de factuur sturen.

Mocht u van ons een factuur ontvangen of wilt u weten met welke zorgverzekeraars wij een overeenkomst hebben afgesloten klik hier .

Quickscan

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 1. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren
 2. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht
 3. U hoeft geen begeleider mee te nemen

Medicatieoverzicht

Bij uw afspraak in de kliniek is het belangrijk dat de oogarts weet welke medicijnen u gebruikt. Daarom vragen wij aan uw apotheek of wij uw medicijngegevens mogen inzien. Dit kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven aan uw apotheek. Als u dit nog niet heeft gedaan zou u dat dan alsnog willen doen. Hiermee wordt de zorg zo veilig mogelijk gemaakt. U krijgt bericht wanneer er gegevens zijn opgevraagd. Daarbij staat als opvrager de naam van een van onze oogartsen. Dit hoeft niet de oogarts te zijn waar u een afspraak mee heeft.

U hoeft geen begeleider mee te nemen.

Tijdens dit eerste onderzoek worden uw ogen niet gedruppeld. U kunt dus zelf naar huis rijden.

Noteer thuis vast de vragen die u wilt stellen.

Het is belangrijk om uw quickscan thuis vast voor te bereiden. Noteer de vragen die u zou willen stellen. Neem dit lijstje mee naar uw bezoek.

Hoe lang duurt de quickscan?

Uw bezoek duurt ongeveer een halfuur. U meldt zich eerst bij de balie om u in te schrijven.
Daarna neemt u plaats in de wachtkamer waarnaar u wordt verwezen. Vervolgens wordt u opgeroepen door een van de optometristen. Deze optometrist zal een korte anamnese afnemen en verricht vervolgens de onderzoeken en doet een oogmeting. Aansluitend zal de optometrist met u de resultaten bespreken.

Vooronderzoek

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 1. Een begeleider die u weer naar huis brengt

Waarom een begeleider meenemen

Uw ogen worden tijdens het vooronderzoek gedruppeld. Door deze druppels is uw zicht ongeveer 3 uur niet voldoende om zelf naar huis te rijden. Neem daarom een begeleider mee die u weer naar huis brengt.

Hoe lang duurt een vooronderzoek?

Een vooronderzoek duurt ongeveer een uur. U meldt zich bij binnenkomst bij de balie om u aan te melden..
Daarna neemt u plaats in de wachtkamer waarnaar uw wordt verwezen. Vervolgens wordt u ontvangen door een van de optometristen. Deze optometrist verricht de onderzoeken en oogmeting die de oogarts nodig heeft voor het gesprek. Als laatste worden de ogen gedruppeld. Deze druppels moeten enige tijd inwerken. De optometrist zal u verzoeken in de wachtkamer plaats te nemen alwaar u een kopje koffie of thee kunt gebruiken. Aansluitend zal de oogarts u binnen roepen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de oogkliniek, telefoon 078-6151524 of info@oogkliniekdrechtsteden.nl

#polikliniekbezoek