Glasvochttroebeling

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht geven deze een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, spinnenwebben etc.

Oorzaken

Glasvochttroebelingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Een aantal worden hieronder vermeld:

  1. De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Er ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening.
  2. Bij een netvliesscheur of netvliesloslating zijn glasvochttroebelingen vaak de eerste verschijnselen, samen met (maar ook zonder)lichtflitsen.
  3. Ook bij een ontsteking in het oog (uveïtis)kunnen bewegende vlekjes worden gezien.
  4. Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen, wat ook als vlekjes wordt waargenomen. Dit kan plotseling gebeuren.
  5. Een andere oorzaak van een plotselinge troebeling kan het loslaten van het glasvocht zijn. Het glasvocht zit op een aantal plaatsen aan het netvlies vast. Bij het ouder worden slinkt het glasvocht en laat het los van het netvlies. Hierbij ontstaan glasvochttroebelingen.

Verloop

In de loop van de tijd worden de troebelingen vaak kleiner en geven ze steeds minder hinder, mede omdat mensen er vaak ook aan wennen en zich minder storen aan de troebelingen.

Risico’s

Wanneer het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies kan er in enkele gevallen een gaatje in het netvlies ontstaan. Dit kan soms gepaard gaan met een bloeding. Dit uit zich als vlekjes in het gezichtsveld van verschillende grootte. Een enkele keer kan een gaatje in het netvlies leiden tot een loslating van het netvlies.

Flitsen

Het loslaten van het glasvocht gaat soms gepaard met lichtflitsen, net alsof een tl-lamp aan en uitgaat. Ook dit gaat meestal vanzelf weer over. Als de lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes dan is onmiddellijk onderzoek noodzakelijk. Lichtsensaties die zich als gekartelde lijnen uitbreiden, meestal in beide ogen tegelijk en 10 à 20 minuten duren, worden waarschijnlijk door migraine veroorzaakt. Zeker wanneer dit gevolgd wordt door hoofdpijn.

Onderzoek

Wanneer geleidelijk ontstane troebelingen hinderlijk zijn is een onderzoek door de oogarts zinvol. Deze kan zien of het gaat om onschuldige klachten of niet. Bij plotseling ontstane troebelingen, bij het zien van lichtflitsen of bij het zien van een wazige, donkere vlek dient u onmiddellijk de huisarts te consulteren. Deze kan vaststellen of spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

Benieuwd naar de behandelmethode? Klik dan op onderstaande button.

Behandelmethode

Deze informatie is tot stand gekomen onder redactie van de commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)