Kwaliteitsaspecten

ZKN-Keurmerk voor kliniek

Op 15 oktober 2006 kreeg Oogkliniek Drechtsteden Privaat (OKD-P) als een van de eerste het ZKN-keurmerk van de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland toegekend.

Na een zware inspectie werd geconstateerd dat OKD-P volledig voldoet aan alle kwaliteitseisen van de certificerende instantie.  Het door Zelfstandige Klinieken Nederland geïntroduceerde ZKNkeurmerk heeft betrekking op het gehele functioneren van de zelfstandige kliniek.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, cliëntveiligheid en cliënttevredenheid getoetst. Het keurmerk is drie jaar geldig en werd in 2009, in 2012, in 2015 en in 2018 wederom toegekend. Voor meer informatie zie www.zkn.nl.

NOG-keurmerk voor oogartsen

Op 24 mei 2008 kregen de oogartsen van OKD-P tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het certificaat uitgereikt dat hoort bij het NOG-keurmerk. Dit keurmerk wordt verstrekt aan oogartsen die zich toeleggen op het laseren van ogen en het implanteren van kunstlenzen. Het achterliggende visitatiesysteem kijkt nadrukkelijk naar de kwaliteit van de individuele artsen volgens een norm die door de beroepsgroep zelf is vastgesteld.

Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Oogkliniek Drechtsteden Privaat houdt zich strikt aan de behandelcriteria en de Consensus Refractiechirurgie van het NGRC. Deze is opgesteld door het Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie, waarbij onze oogartsen zijn aangesloten. Waar nodig heeft Oogkliniek Drechtsteden Privaat de NGRC-consensus zelfs aangevuld met eigen protocollen. Alles is erop gericht om uw kostbare ogen de grootst mogelijke veiligheid te bieden! Zie daarvoor de hoge waarderingen van de accrediterende keuringsinstanties.

Het NGRC is in 1997 opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
en stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland te bewaken en te bevorderen.
De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische
ingrepen in Nederland. Zij zijn tevens lid van het NOG. Alle oogartsen van het NGRC.
Voor meer informatie zie www.ooglaseradvies.org.

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

De OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de vereniging. De OVN is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Deze stichting houdt een kwaliteitsregister bij van diverse paramedische beroepsgroepen, waaronder optometristen. Om in het Kwaliteitsregister te worden opgenomen, moet de optometrist voldoen aan vastgestelde eisen op het gebied van na- en bijscholing en arbeidsuren. De OKD-P optometristen zijn aangesloten bij de OVN en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zie voor meer informatie www.optometrie.nl of www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

 

 Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Onze medewerkers geven u graag meer informatie. Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6151524 of stel uw vraag via ons  contactformulier en dan nemen we doorgaans binnen 1 werkdag contact met u op.