Behandeling Glaucoom (Hoge Oogdruk)

Wanneer de diagnose glaucoom is gesteld, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen. Meestal kan de oogdruk met behulp van druppels goed verlaagd worden; in enkele gevallen zijn er ook tabletten nodig. Ook kan besloten worden een laserbehandeling uit te voeren. Met een laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk vermindert. Deze ingreep gebeurt meestal poliklinisch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de afvoer van het inwendige oogvocht met een operatie zo te verbeteren dat de oogdruk voldoende daalt om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te stabiliseren. Reeds bestaande schade aan de oogzenuw en aan het gezichtsvermogen kan echter niet meer ongedaan worden gemaakt. 

Tot slot

Indien bij u glaucoom is geconstateerd en u hiervoor wordt behandeld, zorg dan dat u altijd voldoende medicijnen in voorraad heeft. Vraag zo nodig uw huisarts voor een nieuw recept. Probeert u zich ook zo strikt mogelijk aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van de medicatie te houden en geen druppels over te slaan.

Voor uitvoerige informatie over de oogaandoening en de behandeling kunt u onze informatiefolder downloaden.

Heeft u verder nog vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Klik dan op onderstaande button om meer informatie bij ons op te vragen. Hier kunt u ook terecht voor het maken van een eerste bezoek polikliniek.

Neem contact op